Direktör

Ali Sahindal

VD Företags Plannering och Utveckling

Behami Sahindal

Företags Ekonomi

Kanber Marangoz

Företags Produktion och Tillverkning